ซ่อมมอเตอร์repair motor , ซ่อมมอเตอร์อุตสาหกรรม ,ซ่อมมอเตอร์ รับซ่อมมอเตอร์ พันขดลวด

บริษัท คอนเนอร์ เซอร์วิส เอนจิเนียริ่ง จำกัด
บริการตรวจเช็คมอเตอร์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมวิเคราะห์ปัญหา

Tel : 02-409-5992-3
Fax : 02-409-5993

บริการ

REPAIR & OVERHAUL
AC.-DC. MOTOR, GEN.
งานซ่อม และบำรุงรักษา
AC.-DC. มอเตอร์, เครืื่่องกำเนิดไฟฟ้า

บริษัท คอนเนอร์ เซอร์วิส เอนจิเนียริ่ง จำกัด ซ่อมมอเตอร์

ให้บริการเกี่ยวกับงานซ่อมและออกแบบงานทางด้านเครื่องกลและไฟฟ้าระบบ ให้กับหลายหน่วนงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การไฟฟ้า การประปา โรงพยาบาล โรงงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม อาคารสำนักงานตึกสูง และอื่นๆ ด้วยทีมช่างที่ชำนาญงาน และการบริการที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า

....... เรา มีการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพัฒนาศักยภาพและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตในอนาคต เราพร้อมแล้ว ทางบริษัทหวังฯเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความไว้วางใจจากท่าน

รับซ่อมมอเตอร ์ Rซ่อมมอเตอรEPAIR MOTOR

การให้บริการด้านไฟฟ้า

 • บริการ Overhual และ Rewinding มอเตอร์ทุกชนิด ทั้ง Hi Volt และ Low Volt เช่น AC, DC, VS, SLip Ring, เครน, ลิฟท์, รอกไฟฟ้า, คอมเพรสเซอร์, ปั๊มน้ำ, โบเวอร์, และมอเตอร์เครื่องจักรอื่นๆ

 • บริการซ่อมเจนเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟ ( Generator ) ทุกขนาด

 • บริการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า Hi Volt และ Low Volt

 • บริการรับเดินสายไฟตู้คอนโทรล และซ่อมระบบคอนโทรลทุกชนิด

 • บริการรับถอดและติดตั้งมอเตอร์ พร้อม Alignment Laser

 • บริการตรวจเช็คมอเตอร์และเครื่องจักร เพื่อจัดเก็บประวัติทำระบบ PM พร้อมวิเคราะห์ปัญหาของมอเตอร์

ซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์อุตสาหกรรม ทุกขนาด

การให้บริการทางด้านเครื่องกล ซ่อมมอเตอร

 • บริการรับกลึงซ่อมและสร้าง รวมทั้งออกแบบอะไหล่เครื่องจักรทุกชนิด

 • บริการ Alignment พร้อม Field Balance เครื่องจักรหน้าไซส์งาน

 • บริการซ่อมปั๊มน้ำทุกชนิด เช่น ปั๊มน้ำร้อน-น้ำเย็น, ปั๊มเคมี, ปั๊มจุ่ม, ปั๊มหอยโข่ง, ปั๊มแช่ พร้อมแก้ปัญหาการรั่วซึม

 • บริการรับแก้ปัญหาการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรหมุนทุกชนิด (Dynamic Balance )

 • บริการถอดและติดตั้งเครื่องจักรทุกชนิด

ซ่อมมอเตอร

BALANCE ROTOR

METALSPARY SHAFE

INSTALLATION ALIGNMENT

CHECK VIBRATION

รับซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า Pump Generator

STRUCTOR MOTOR

MATERIAL


ซ่อมมอเตอร์อุตสาหกรรม repair motor ,ซ่อมมอเตอร์ รับซ่อมมอเตอร์ พันขดลวด